Adrović: Danas dvije Petnjice egzistiraju u inostranstvu

Petnjica

Država je ta koja mora zajedno sa lokalnom upravom da osmisli valjanu strategiju na osnovu koje bi se, uz pomoć dijaspore, zaustavili ovako negativni trendovi. Dosad smo imali samo jalovu priču onih koji se navodno zalažu za razvoj sjevera, smatra Sead Muratović

I pored značajne pomoći koju ljudi iz dijaspore usmjeravaju prema Petnjici, to nije doprinijelo da se na području Bihora smanji iseljavanje naroda prema inostranstvu. Sa tom konstatacijom saglasni su i oni koji žive u dijaspori i oni koji su ostali vjerni zavičaju. Najstariji Petnjičanin i nekad odbornik u lokalnom parlamentu Faik Adrović smatra da u narednom periodu svi zajedno, od lokalne uprave do državnih organa i brojne dijaspore, u cilju daljeg iseljavanja moraju preduzimati odgovarajuće mjere kako bi se u Petnjici stvarali uslovi za otvaranje novih radnih mjesta. Poručio je da to treba da bude prioritetni zadatak svih relevantnih činilaca, tvrdeći da danas u inostranstvu živi više Petnjičana nego u mjestu svog rođenja.

– Danas dvije Petnjice egzistiraju u inostranstvu. To je podatak koji stavlja do znanja da u zavičaju nijesu stvorene određene pogodnosti za neki perspektivniji život. Sve se to dešava, iako naši iseljenici šalju dosta novca i brojne donacije ljudima koji žive na području Bihora. Neophodno je preduzeti mjere kako bi se bar djelimično zaustavila ovako izražena migracija stanovništava, a to se može postići kroz jačanje privrede i otvaranje održivih radnih mjesta – smatra Adrović.

I ugledni poljoprivredni proizvođač iz Petnjice Sead Muratović potvrđuje da dosadašnja zalaganja i aktivnosti nijesu dala odgovarajuće rezultatepovodom iseljavanja.

– Kada dođe ljeto na području Bihora ima mnogo više auta sa tablicama iz inostranstva nego naših. To jasno ukazuje da narod odavde konstantno odlazi preko granice. Znam da je većina ljudi sa ovih prostaora koja živi u inostranstvu srcem i dušom vezana za zavičaj. Svi oni žele da pomognu ljudima u Bihoru, o čemu svjedoče i brojne donacije koje opredjeljuju. Međutim, te donacije nijesu u nekoj značajnijoj mjeri doprinijele da se zaustavi iseljavanje lokalnog stanovništva. Zato se moraju osmišljavati projekti koji će dati šansu za otvaranje novih radnih mjesta i podizanje standarda samih građana, što dosad nije bio slučaj. Država je ta koja mora zajedno sa lokalnom upravom da osmisli valjanu strategiju na osnovu koje bi se, uz pomoć dijaspore, zaustavili ovako negativni trendovi. Dosad smo imali samo jalovu priču onih koji se navodno zalažu za razvoj sjevera – smatra Muratović.

Slično misle i ljudi okupljeni oko zavičajnih klubova u inostranstvu koji svojim ulaganjem žele da podignu kvalitet života u Petnjici na veći nivo i zaustave iseljavanje stanovništva.

– Petnjičani koji žive u Luksemburgu odlučili su prije nekoliko godina da formiraju Fond za razvoj Petnjice. Sredstva iz tog fonda usmjeravaju se za realizaciju razvojnih projekata. Na taj način se želi podstaći razvoj biznisa, što bi iniciralo otvaranje novih radnih mjesta koja trenutno najviše nedostaju Petnjici. Međutim, po ovom pitanju mora još da se uradi, a prije svega da se stvore dobre pretpostavke da ljudi iz inostranstva ulažu svoj kapital tamo gdje su rođeni – naglašavaju predstavnici Zavičajnog kluba “Bihor”.

I univerzitetski profesori ponikli na području Petnjice nedavno su na jednom od skupova konstatovali da država treba da donese posebnu uredbu koja bi bar donekle uticala da se zaustave sve izraženije migracije stanovništva iz sjevernog regiona.

Lokalni izbori protekli bez iseljenika

Da migracija stanovništva na području Bihora poprima zabrinjavajući karakter pokazala je i izuzetno mala izlaznost birača na prošlogodišnjim lokalnim izborima u Petnjici. Naime, od ukupno 6.264 upisana birača, pravo glasa iskoristilo je njih 2.865 ili svega 45,78 odsto. Opšte je mišljenje da to ukazuje da skoro polovina birača živi van Petnjice, od čega, prema raspoloživim podacima najviše u zapadnoevropskim zemljama. Predstavnici skoro svih političkih partije su saglasni pri konstataciji da se više birača nalazi na radu van Petnjice, nego onih koji stalno žive ovdje.

– Birači sa strane u velikom broju, iz različituh razloga, nijesu se prošle godine odazvali potrebi da svojim glasom, učestvuju u kreiranju političkog i društvenog života u Bihoru. Vjerovatno su nezadovoljni stanjem u zavičaju. Većina misli da svojim glasom ne može ništa da promijeni – kaže odbornik SNP-a Zaim Ličina.

PREUZETO:DAN