OPŠTINA ODGOVORILA KEMU MURATOVIĆU U VEZI SA INICIJATIVOM OTVARANJA BENZINSKE PUMPE

Opština Petnjica

Lokalna administracija odgovorila je Kemu Muratoviću koji je nedavno rekao da odustaje od ideje izgradnje benzinske pumpe zbog ćutanja opštine. Odgovor prenosimo u cjelosti.

Povodom objave na portalu Kema Muratovića na portalu Radija Petnjice u vezi otvaranja benzinske pumpe, Opština Petnjica daje sljedeće obavještenje:

Poslije pažljivo saslušanog predloga od strane g-dina Muratovića, prisutni predstavnici opštine su mu vrlo brzo, dok je bio u administrativnoj zgradi lično saopštili i dostavili sljedeće informacije:

 

 • Opština će blagovremeno izdati sve moguće saglasnosti koje su u njenoj nadležnosti (UTU – Urbanističkotehničke uslove i ostalo),
 • Ne postoji nikakav pravni osnov da opština izdvaja finansijska sredstva za privatni biznis,
 • Potrebno je da investitor obezbjedi ELABORAT O PROCJENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU za otvaranje benzinske pumpe,
 • Elaborat o geotehničkim uslovima,
 • Rješenje o izdavanju elektroenergetske saglasnosti,
 • Rješenje od Direkcije za saobraćaj na priključenje benzinske stanice sa pratećim sadržajima na regionalni put,
 • Akt Direkcije za saobraćaj, kojim obavještava Ministarstvo Turizma da je saobraćajna saglasnost izdata prethodnim rješenjem,
 • Ugovor o naknadi za korišćenje građevinskog zemljišta, zaključen između pomenutog investitora (zakupoprimac) i zakupodavca,
 • Polise osiguranja,
 • Dozvola Vatrogasne službe za prodaju zapaljivih materija,
 • Licenca za pravo bavljenja prodajom i skladištenjem goriva,
 • Ugovor sa Komunalnim preduzećem o održavanju benzinske pumpe za uklanjanje i deratizaciju smeća i otpadnog materijala.

 

Da napomenemo da Opština Petnjica ne pravi razliku ni prema kom investitoru bilo kojeg političog ili stranačkog oprijedeljenja, već da nastoji da svim građanima i ivestitorima pomogne i daje podršku u skladu sa svojim zakonskim i materijalnim mogućnostima.

Lokalna uprava Opštine Petnjica