PRIJAVE ZA DJEČIJI DODATAK U CENTRU ZA SOCIJALNI RAD PETNJICA


Prijava roditelja/staratelja djece do 18. godina za ostvarivanje prava na dodatak za djecu  počeće od ponedjeljka, 4. jula. Građani zahtjeve mogu predati u Centru za socijalni rad Petnjica svakog radnog dana od 08:00 do 15.00h časova.

Za prijavu je samo potrebno da roditelj/staratelj u Centru za socijalni rad Petnjica dostave na uvid svoju ličnu kartu i jedinstvene matične brojeve (JMB) djeteta/djece odnosno članova porodice. U slučaju da roditelji djeteta ne žive zajedno (razvedeni, razdvojeni), potrebno je da roditelj kome je dijete povjereno na staranje, centru dostavi dokaz o ovome (odluka suda), obzirom da će dodatak biti isplaćen na adresu prebivališta djeteta, odnosno roditelju kome je dijete povjereno na staranje.

ERIS BABAČIĆ