Najbolji učenici u posjeti ZK Bihor Luksemburg


ZK „Bihor“ tradicionalno i ove godine nastavlja sa nagrađivanjem najboljih učenika sa teritorije opštine Petnjica.

Naime nagrada za najbolje učenike, njihov trud, zalaganje i dobar uspjeh u osnovnim školama je putovanje do Luksemburga, koje sponzoriše ZK ,,Bihor“.

Do sada je bila tradicija da na putovanje odlaze učenici iz Petnjice, dok je ove godine, ZK ,,Bihor“  odlučio  da, pored najboljih učenika osnovnih škola sa teritorije opštine Petnjica, ugosti i učenike sa područja opštine Rožaje, Berane, Bijelo Polje (Kalače, Polica, Sušice, Lozne, Godijevo, Goduše).

Učenci će zajedno sa njihovim profesorima i mentorima biti u mogućnosti da posjete Luksemburg i upoznaju se sa kulturom, tradicijom i istorijom ove države.

Za vođe puta su određeni sledeći profesori: Sead Agović (Trpezi) i Milena Dašić (Lozna)

Učenici će putovati organizovanim prevozom zajedno sa članovima KUD ,,Bihor“ Petnjica.