Građani reaguju: Putni pravac Petnjica – Radmance u katastrofalnom stanju

Mještani sela su više puta ukazivali na loše puteve, na kojima su uništavali automobile.

Ovaj putni pravac duže vrijeme je u lošem stanju. Put je udubljen na desnoj strani tako da je tim dijelom nemoguće proći automobilom.

Uzrok tome su padavine, kao i teretnjaci koji su ranije učestalo prolazili ovom deonicom.

Ovaj put predstavlja veliki problem ljudima koji prvi put dolaze u Radmance nepoznavajući teren, pa često dođe do nekih oštećenja na automobilima.

Ekipa Radio Petnjica na poziv građana izašla je na teren i zabilježila nekoliko fotografija.