DEPONIJA UGROŽAVA LJUDE I STOKU, ŠABOTIĆ: AKO LOKALNA UPRAVA NE RIJEŠI PROBLEM ORGANIZOVAĆEMO PROTESTE

Na putu uz Kalačice koji povezuje Gornje Tucanje sa Donjim Tucanjem, već duži niz godina nalazi se deponija sa ogromnim količinama raznog otpada.

Nadomak deponije, nalazi se farma Almira Caja Šabotića, kojem smeće pravi velike probleme. Šabotića ističe da se plaši da njegova stoka ne pojede smeće jer se može otrovati. Uz to, deponija često gori te zagađuje životnu okolinu.

„ Nedaleko od moje štale gdje je smješten veliki broj stoke, nalazi se, kako da kažem, ,,divlja deponija“ koja mi pravi velike probleme, ne samo meni, već i mnogim mještanima koji žive u ovoj mjesnoj zajednici.

Plašim se da krave ne dođu u kontakt sa tim smećem, jer tada ih niko ne bi spasio, a to je velika finansijska šteta.

Deponija se na toj pozici nalazi već dugi niz godina i pravi velike probleme svim stočarima koji žive na ovom području i niko ne okreće glavu da spriječi odlaganje smeća od strane nesavjesnih građana.
Mislim da su jače institucije i institucionalno djelovanje nadležnih u sprječavanju širenja deponije nego nesavjesni pojedinci.
Lokalna uprava je trebala da sanira problem mnogo ranije na ovoj poziciji, a takođe i na mnogim drugim lokacijama u Opštini.

Želim da obavijestim javnost da ukoliko loklana uprava po hitnom postupku ne sanira problem deponije na putnom pravcu uz Kalačice, mi mještani ćemo se organizovati i  protestovati i tako izraziti naše negodovanje prema nebrizi lokalne uprave kada je u pitanju rješavanje problema deponije“ saopštio je Cajo Šabotić.

ALMINA LIČINA