JU Srednja mješovita škola u Petnjici raspisuje Konkurs za prijem učenika u I razred

Škola

Ministarstvo prosvjete raspisuje Konkurs za upis učenika u I razred srednjih škola u Crnoj Goro za školsku 2022/2023 godinu.

Opšta gimnazija 1 odjeljenje 14 učenika

Ekonomija i pravo

Obrazovni program ( nivo IV1 ) 1 ) Ekonomski tehničar 1 odjeljenje 14 učenika

Poljoprivreda, prehrana i veterina program (1 nivo Obrazovni program) 14 + 14 učenika Poljoprivredni tehničar / Veterinarski tehničar 1 odjeljenje 14 učenika Obrazovni program ( nivo III ) Ratar povrtar

Prijava na Konkurs podnosi se 27 , 28. i 29. juna 2022. godine ( od 0 do 24 časa ) i 30. juna 2022. godine. 2022. godine ( do 15 časova )

Prijava na Konkurs podnosi se elektronskom na adresu www.upisi.edu.me Učenik koji prvi put koristi aplikacija za upis potrebno je da se prethodno registruje. Rang lista kandidata za upis u školu objavljuje se na oglasnoj tabli škole najkasnije do 4. jula 2022. godine. Nakon objavljivanja rang liste učenici podnose škole originalna svjedočanstva posljednja tri razreda osnovne škole i diplome o rezultatima državnih i međunarodnih takmičenja, odnosno dodijeljenom priznanju u rokovima koje odredi škola.