POLICIJA U PETNJICI RASVIJETLILA SLUČAJEVE TEŠKIH KRAĐA U OPŠTINI PETNJICA

Stanica policije u Petnjci

Policija u Petnjici rasvijetlila je slučajeve teških krađa na teritoriji opštine.

U prilog tome govore činjenice da je područna jedinica Policije Petnjica privela više lica, koji su osumnjičeni da su izvršili teška krivična djela krađe i sprovela niz operatovno-taktičkih radnji, te će podnijeti poseban izvještaj kao dopunu protiv dva NN lica krivične prijave za krivično djelo teška krađa.

Takođe u saradnji sa graničnom policijom, rasvijetili su i nekoliko slučajeva koja potpadaju pod krivična djela krijumčarenja i nedozvoljene trgovine.

Iz PJ Petnjica istakli su da nema mjesta kriminalnim radnjama, kao i da petnjički policajci rade punom parom na zaštiti građana, njihove imovine i mještana opštine Petnjica.

Iako se PJ Petnjica nalazi u manjku policijskih službenika, i nijesu adekvatno tehnički opremljeni, te da koriste vozila koja su stara dvadesetak godina, odlučni su da budu u službi zaštite građana.

ENKO KORAĆ