Sanirane udarne rupe na putnom pravcu Petnjica- Lješnica

Radnici Komunalnog preduzeća sanirali udarne rupe na putnom pravcu Petnjica-Lješnica.

Komunalno preduzeće je angažovano na više lokacija, a sve radi poboljšanja putne infrastrukture u opštini Petnjica.

Radi se o veoma prometnoj saobraćajnici, pogotovo u ljetnjoj sezoni, tako da će biti dodatno olakšanje za sve učesnike u saobraćaju.