PETNJICA: Vuk zaklao sedamnaest ovaca na planini Lađevac


Prije nekliko dana, na planini Lađevac u Kožarevom Polju, vuk je zaklao 10 ovaca i sedam jagnjadi vlasnika Šahina Rastodera.

Ovce su se nalazile u toru kojii je vuk tokom noći preskočio i nanio veliku štetu domaćinstvu Rastoder.

Tor je bio visine skoro dva metra i oko njega su bili psi.

Prema riječima Rastodera, vjerovatno je vuk među prvim ovcama zaklao ovcu koja je nosila zvono, te se nije moglo čuti zvono, koje je trebalo biti uzbuna za domaćine. U toru se nalazilo više stopedest ovaca.

“Divlje zvjeri prave veliku štetu stočarima na katunima i kad sam vidio, zaprepastio sam se kako je vuk uspio da se preskoči preko taraba, jer se tor nalazi u ravnici“, kazao je Šahin Rastoder.

ENKO KORAĆ