VANDALI ISCIJEPALI PLAKAT NA BILBORDU U PETNJICI, POLICIJA ISTRAŽUJE SLUČAJ

Kompanija “Talas Bihora”, u okviru koje posluje Radio Petnjica, portal i bilbordi, prijavila je policiji u Petnjici vandalizam ispoljen cijepanjem plakata na bilbordu u Petnjici klijenta Savjet Muslimanskog naroda Crne Gore.

Plakat na bilbordu, na kojem je Savjet Muslimanskog naroda CG čestitao praznik 20. jun Dan Muslimana CG, postavljen je dan prije nego što je, sa obje strane bilborda, iscijepan, a ostaci bačeni u kontejner koji “krasi” okolinu bilborda na ulazu u Petnjicu.

Policijski službenici su izašli na lice mjesta, fotografisali i sačinili zapisnik koji su proslijedili policijskom inspektoru koji će istražiti slučaj.

Kompanija “Talas Bihora” je danas angažovala firmu iz Berana koja je ponovo odštampala plakate i nalijepila ih.

SAMIR RASTODER