Nastavljeni radovi na izgradnji trotoara

Nastavljeni su radovi na izgradnji trotoara sa lijeve strane od Centra za kulturu Petnjica do autobuskog stajališta.

Radnici firme „BIHOR“ iz Petnjice nastavili su sa radovima na izgradnji trotoara, odnosno pješačke staze od Centra za kulturu Petnjica, sa lijeve strane prema Motelu.

Da podsjetimo da je pješačka staza sa desne strane završena, a projektom je predviđeno da pored pješačke staze u dužini od 670m, ova ulica dobije i novu rasvjetu.

Lokalna samouprava je za ove radove izdvojila 93.000 eura.