Opština u saradnji sa DOO “Komunalna djelatnost” obilježila Dan zaštite životne sredine sadnjom cvijeća na zelenim površinama 


Opština Petnjica je u saradnji sa DOO “Komunalna djelatnost” obilježila Dan zaštite životne sredine sadnjom cvijeća na zelenim površinama.

Svjetski Dan zaštite životne sredine je dan koji se obilježava u cijelom svijetu svakog 5. juna kroz razne akivnosti i kampanje sa ciljem da se skrene pažnja javnosti na potrebu očuvanja životne sredine.

Datum 5. Jun je odredila Generalna skupština UN jer se tog dana održala Konferencija o zastiti životne srdine u Stokholmu 1972. godine.