SUGESTIJE NA JAVNOJ RASPRAVI O REGULISANJU SAOBRAĆAJA U PETNJICI

Na osnovu Javne rasprave povodom Predloga Odluke o regulaciji saobraćaja na teritoriji opštine Petnjica, sačinjen je zapisnik koji je objavljen na sajtu Opštine Petnjica, zapisnik prenosimo u cjelosti.

U cilju tumačenja Predloga Odluke o regulaciji saobraćaja na teritoriji opštine Petnjica javni uvid u pomenuti dokument bio je omogućen svim građanima i pravnim licima radnim danima u vremenu od 10 do 15h u prostorijama Sekretarijata za lokalnu upravu.

Na Javnoj raspravi koja je bila zakazana za 20.05.2022.godine od političkih stranki, MZ i građana nije bilo zainteresovanih, dok je ispred NVO i privrednih društava bilo prisutno tri učesnika i to: NVO „Eko – Vrbica“ – Hidajet Ćeman, NVO „Talas Bihora“ – Enko Korać i NVO „Vis Legis“ – Arnes Latić koji je istovremeno predstavnik privrednog društva DOO „Zovi Petnjica“, dok je Adrovic Almir – frizerski salon „Apko“ dostavio predloge i sugestije u pisanoj formi a nije prisustvovao Javnoj raspravi.

Samostalna savjetnica za saobraćaj i zaštitu životne sredine u Sekretarijatu za lokalnu upravu opštine Petnjica, Anita Muhović, je u uvodnom dijelu pozdravila učesnike Javne rasprave i zahvalila se na izdvojenom vremenu. Potom je upoznala prisutne sa Predlogom Odluke.

Arnes Latic, ispred D.O.O “ZOVI PETNJICA“ , iznio je sledeće predloge:

Ulicu Centar V nuzno je označiti kao zonu smirenog saobraćaja.

Predlog se usvaja, s tim da zona smirenog saobraćaja bude od marketa Tref do kraja ulice.

Ulica Centar V od marketa „Tref“ do restorana „Merak“ da bude zatvorena za saobracaj od 01.07 do 01.09 u terminu od 09:00h do 14:00h i od 20:00h do 24:00h osima za vozila: hitne pomoći, policije, vatrogasne službe, komunalne službe, taksi vozila i vozila sa posebnom dozvolom.

Predlog se odbija.

S obzirom da je pomenuti dio ulice označen kao jednosmjerna ulica i zona smirenog saobraćaja, neće biti saobraćajnog kolapsa.

Ulica Centar VI i Centar VII potrebno je da budu ulice sa dvosmjernim saobraćajedm zbog pijace i stovarišta „Radmanci“ jer se u blizini tih ulica ne nalaze parking mjesta.

Predlog se usvaja.

Ulice Centar I i Centar III poželjno je postaviti vertikalnu i horizontalnu signalizaciju (biciklistička traka) za vozače bicikala i bicikala sa motorom, uz desnu ivicu kolovoza.

Predlog se odbija. Za biciklističku traku nema tehničkih uslova za njeno obilježavanje na trasi.

Ulice na kojima je pojačana frekvencija životinja potrebno je ograničiti brzinu kretanja sa vertikalnom i horizontalnom signalizacijom.

Predlog se djelimično usvaja. Postavljena je vertikalna signalzacija kojom se ograničava brzina kretanja sa 40km/h, dok se u narednom perodu planira nabavka i postavljanje usporivača brzine u mjestu Plandište.

Ulica Centar IX, parking ispod Centra za kulturu je prihvatljiv ali smatramo da je potrebno da se ista ulica oznaci kao jednosmjerna (u duzini parking mjesta). Razlog su parking mjesta koja ce istu ulicu onemoguciti za dvosjmerni saobraćaj.

Predlog se odbija. Ulica Centar IX nema izlaz i ne može se označiti kao jednosmjerna. Parking prostori planirani su van gabarita saobraćajnih traka.

Ulica Centar V potrebno je da se dvije postojeće lokacije, pored marketa „Prodavnica 6“, postavi vertikalna i horizontalna signalizacija za taksi vozila, sto je od opšteg znacaja i u interesu prodajnih objekata (marketi, pekare, trgovine mješovite robe), kafe lokali, kafe restorani.

Predlog se odbija. Nije moguće oznaciti pomenute lokacije za taksi vozila jer bi se na taj način onemogućio prilaz marketu „Prodavnica 6“ .

Ulica Centar V lokacija pored džamije (pored kamene ograde) poželjno je označiti parking mjesta za putinička i kombi vozila i ograniciti brzinu kretanja sa vertikalnom i horizontalnom signalizacijom.

Predlog se odbija. Ne ispunjava minimalno tehničke uslove.

Ulice Centar IV, Centar V, za taksi stajalista sa brojem mjesta 1(jedno mjesto) na jednoj lokaciji nije dovoljno. Potrebno je dodati lokaciju za dva parking mjesta u ulici Centar V pored marketa „Prodavnica 6“. Lokacije koje zamisljene PREDLOGOM nijesu funkcionalne i nemaju dovoljno prostornog kapaciteta.

Predlog se odbija. Smatramo da su lokacije za taksi stajalista koje su odredjenje Predlogom Odluke funcionalne te da su postavljene na tri razlicite lokacije sa ukupnim brojem mjesta tri, dok se u samom centru Petnjice tj u Ulici Centar V ne moze oznaciti sto je predhodno i obrazlozeno.

Arnes Latic kao predstavnik NVO VIS LEGIS iznio je sledece predloge:

Ulice zabranjene za saobracaj autobusa

Ulice Centar V, Centar VI, Centar VII nijesu u potpunosti definisane. Navedene ulice imaju istu kategoriju za saobracaj i ne prepoznajemo razlog da ulice Centar VI i Centar VII budu zabranjene za saobracaj vozila za prevoz putnika, a iste budu dozvoljene za saobracaj teretnih vozila ako su tehnicke karakteristike tih vozila skoro indenticne.

Obrazlozenje: Ulica Centar V je oznacena kao smirena zona i ista ce bit zabranjena za saobracaj autobusa kao i teretnih vozila od marketa „Tref“ do kraja ulice.

Ulicu Centar II potrebno je dodati kao zonu za pjesake i bicikliste( oznaciti sa vertikalnom i horizontalnom signalizacijom) da bi dobili kruznu pjesacku stazu oko samog jezgra opstine.

Predlog se djelimično usvaja. U toku je izvodjenje radova na pjesackoj stazi, predvdjeno DUP-om.

Zabranjeno gonjenje i vodjenje zivotinja na podrcju grada. Vratiti na dopunu jer nije definisano šta se podrazumijeva područje grada.

Predlog se usvaja. Promijeniće se član i glasiće umjesto riječi „područje grada“, riječi „u okviru DUP-A“.

Ulice sa pješačkom zonom.

U periodu od 15.06. do 01.09. u vremenu od 20:00h do 01:00h je prihvatljiva. U periodu od 01.10. do 01.06 subota i nedelja od 18 do  24h vratiti na dopunu. Nije definisan period od 01.10 do 01.06 kao i period od 01.09 do 01.10 a samim tim i vremenski interval subotom zbog trgovina koje se nalaze u toj zoni.

Predlog se usvaja tako sto se briše stav „u periodu od 01.10. do 01.06 subota i nedelja od 18 do  24h“.

Navedeno je i da nijedna lokacija u užem gradskom jezgru nije odredjena za vozila koja prevoze osobe sa posebnim potrebama.

Obrazloženje: Obilježena su dva mjesta za lica sa invaliditetom u okviru parkinga administrativne zgrade Opštine , dok u užem gradskom jezgru  postoje obilježena još dva parking mjesta ( u blizini ambulante i ispod zgrade opštine).

Hidajet Ceman – NVO Eko – Vrbica postavio je pitanje kada će se postaviti “ležeci policajci”, odnosno usporivači brzine u Vrbici u blizini škole.

Obrazlozenje: Nije moguće izvrsiti postavljanje usporivača brzine u ruralnoj zoni jer još područje grada nije pokriveno, kao i to da se Predlog Odluke odnosi na područje DUPa.

Predloge i sugestije koje je u pisanoj formi dostavio Almir Adrović potpuno su identični kao i one koje su dostavili NVO VIS LEGIS i DOO ZOVI PETNJICA – Arnes Latić, s tim da je predlog da se ulicom Centar V zabrani saobraćaj vozilima koja prelaze nosivost 3,5t .

Predlog se usvaja, s tim da će biti zabranjen saobracaj za teretna vozila preko 3,5 tone nosivosti od marketa „Tref“ do kraja ulice izuzev za vozila za snadbijevanje ugostiteljskih i trgovinskih objekata.

Zapisnik sačinila: Anita Muhović