POSTAVLJENI “LEŽEĆI POLICAJCI” ISPRED ŠKOLE U PETNJICI


Ekipa Komunalnog preduzeća danas je postavila gumene prepreke za usporavanje saobraćaja, takozvani ,,ležeće policajace“ u zoni škole JU OŠ ,,Mahmut Adrović“ i SMŠ u Petnjici.

S obzirom na to da se u blizini nalazi školska ustanova, kao i prometna ulica ,,ležeći policajci“ će pomoći i povećati višestruko bezbjednost dece koja se kreću ovom dionicom na putu do škole.

ERIS BABAČIĆ