PETNJIČKA AMBULANTA DOBILA “VODIČ CDPR – AKTIVAN ŽIVOT KAO PREVENCIJA”

Predstavnici Crnogorskog društva za borbu protiv raka (CDPR) poklonili su dr Jasmini Garčević koordinatorki Zdravstvene stanice Petnjica koja pripada Domu zdravlja „Dr Nika
Labović” Berane korisni edukativni materijal „Vodič CDPR-a – Aktivan život kao prevencija raka”.

Brošura je štampana da istovremeno posluži pacijentima koji već imaju nekih problema, ali i da bi djelovala preventivno na sve u borbi protiv raznih bolesti, među kojima
je i kancer.

Zainteresovani Petnjičani mogu dobiti svoj primjerak brošure u Zdravstvenoj stanici Petnjica.

Edukativni materijal u vidu brošure obuhvata osnovna obavještenja i naznake o fizičkoj aktivnosti (FA), kao što su:
1. šta se podrazumijeva pod fizičkom aktivnošću,
2. koje su koristi od redovne FA i
3. koji su rizici po zdravlje koje donosi neaktivnost.

Istovremeno navedene su takođe i tri vježbe izdržljivosti koje treba koristiti uglavnom pet do sedam dana nedjeljno, a nekada je dovoljno i samo tri puta. U brošuri su navedene i vježbe savitljivosti koje takođe treba raditi pet do sedam puta nedjeljno. Pored njih potrebne su i vježbe snage za čiji rad treba odvojiti dva do četiri puta nedjeljno.
Treba takođe naglasiti i znati da uvijek postoje i mjere opreza kod vježbi snage, koje su pored svega ipak neophodne.

Ono što treba obavezno da se zna je da FA može pomoći svima da žive bolje i duže tako da se kvalitet života očuva i u kasnijim godinama. Kako da znate da li dovoljno vježbate da ostanete zdravi?

U prevodu to znači da je potrebno da težite ka ukupno šezdeset minuta FA dnevno!

E.K.