ČESTITKA BOŠNJAČKOG VIJEĆA: Bošnjačka zastava je simbol  civilizacijskih vrijednosti


Uvažavajući ustavno uređenje Crne Gore kao i činjenicu da su Bošnjaci narod  koji je posvećen razvoju građanskog društva po uzoru na evropske primjere, Bošnjačko vijeće, kao najviše predstavničko tijelo naroda, ČESTITA svim pripadnicima bošnjačkog naroda u državi, regionu i dijaspori  11. maj – Dan nacionalne zastave.

Bošnjačka zastava je naš ponos i orijentir, simbol čistote, usklađenosti sa prirodom i civilizacijskim vrijednostima. Ona nas priziva da odgovorno radeći, stalno štitimo i unaprjeđujemo ostvarivanje nacionalnih interesa – u punom razumijevanju, uvažavanju i harmoniji sa ostalim narodima i građanima u Crnoj Gori, regionu i svuda gdje žive Bošnjaci.

Njena bjelina priziva mir i kreativno djelovanje za narod i opšte dobro, u skladu sa vjerskim utemeljenjem da su svi ljudi braća, ali i savremenim težnjama da su svi ljudi građani svijeta.

Poštujući tradiciju, istoriju i običaje, naša zastava se viori  prilikom društveno-političkih, kulturno-umjetničkih manifestacija, blagdana i porodičnih svečanosti gdje se sa ponosom ističe kulturološka prepoznatljivost naroda i bogatstvo duha, a nikako u funkciji provokacije drugih.

U skladu sa Ustavom i zakonima Crne Gore, bošnjačka zastava danas zauzima mjesto u svim institucijama, u opštinama gdje u značajnijem broju žive pripadnici bošnjačke zajednice. Stoga smo, cijeneći dobre međunacionalne prakse i demokratski kapacitet našeg društva,  zamolili  predsjednike izvjesnog broja Opština da (danas) 11 maja  istaknu primjerak svečane bošnjačke  zastave koju smo im dostavili.

Dan bošnjačke zastave obilježava se 11. maja, shodno odluci Bošnjačkog vijeća u Crnoj Gori i predstavlja nacionalni praznik Bošnjaka gdje god da žive.

Dragi sunarodnici, srećan Vam praznik, 11. maj – Dan nacionalne zastave, i da ga u radosti i napretku provedemo sa komšijama i prijateljima.

 Heraldika grba na zastavi bijele boje: Lijeva donja strana štita sa zlatnim ljiljanima na plavoj podlozi predstavlja autohtonost Bošnjaka i simbolizuje evropsko porijeklo. Desna gornja strana štita sa bijelim polu mjesečevima na zelenoj podlozi simbolizuje islamsku pripadnost Bošnjaka. Lenta bijele boje kao svečani element simbolizuje spoj evropskog porijekla i islamske pripadnosti bošnjačkog naroda, stoji u čestitki Sabine Muratović, potpredsjednce Bošnjačkog vijeća u Crnoj Gori.