(VIDEO) KLASTER “FARMERI SA BIHORA”: INICIJATIVE ZA OTVARANJE VETERINARSKE STANICE I STOČNE PIJACE

NVO "Klaster Farmeri sa Bihora"

Juče je održana prva sjednica klastera Farmeri sa Bihora.

Sjednici je prisustvovalo 18. farmera sa teritorije opštine Petnjica, uprava Klastera koju čine Amar Muratović, Salem Smailović, Mijaz Ramdedović i Eldin Muratović.

Sjednicom je predsjedavao i otvorio Amar Muratović  sa predviđenim dnevnim redom.

Teme sastanka nakon pozdravne riječi predsjednika i Uprave klastera, predstavnici organizacije informisali su farmere o dosadašnjim aktivnostima.

Amar Muratović govorio je o aktuelnim projektima koji su započeti za veoma kratak vremenski period od osnivanja ove organizacije.

Koordinator nevladinog udruženja Eldin Muratović govorio je o planiranim projektima koji će pomoći kako Udruženju tako i farmerima.

„Želimo da kroz ovu organizaciju realizujemo što više projekata a sve u cilju olakšanja poljoprivrednim proizvođačima sa teritorije opštine Petnjica.

Pokušaćemo da dođemo do svakog domaćinstva u Bihoru da predstavimo naše ciljeve i inicijative“ , saopštio je Muratović.

Između ostalog Muratović je istakao da su sa lokalnom upravom pokrenuti pregovori i konačno rješavanje stočne pijace, takođe pokrenuće i pitanje formiranja veterinarske ambulante.

Predstavnik fondacije ČNU i jedan od osnivača nvo ,,Klaster“ Farmer sa Bihora Mijaz Ramdedović u svom obraćanju farmerima je izrazio zahvalnost na odvojenom vremenu i prisustvu na radnom sastanku.

Ramdedović je istakao da će dijaspora uvijek podržavati ovakve i slične projekte a da je za unapređenje projekata vrlo važna saradnja sa opštinskim i državnim institucijama.

Tom prilikom Mijaz se zahvalio predstavnicima opštine Petnjica koji su prisustvovali radnom sastanku i koji su pružili ruku podrške farmerima Petnjice.

Na radnom sastanku izabrani su sledeći koordinnatori, koji će u narednom periodu periodu izvršavati radne zadatke u pojedinačnim granama poljoprivrede:

Koordinator za ovčarstvo – Almir Muratović

Koordinator za govedarstvo – Mehmed Ajdarpašić

Koordinator za plasteničku proizvodnju – Samir Ramdedović

Koordinator za pčelarstvo – Sabro Ramčilović

Koordinator za povrtarstvo –Adnan Adrović

Dok će za eko – agro turizam koordinatori biti naknadno izabrani.

Na sjednici su se takođe predstavili i obratili svi prisutni farmeri koji su iskazali svoje impresije o radu organizcije, takođe su iskoristili priliku da predstave svoje poljoprivredno gazdinstvo.

ALMINA LIČINA