PREDSTAVNIK TIKE U OŠ MAHMUT ADROVIĆ U PETNJICI

Direktor JUOŠ “Mahmut Adrović” Almir Pljakić sastao se sa Abdurahmanom Toprakom, koorinatorom za projekte TIKA Turske agencije za međunarodnu saradnju i razvoj.

Bila je to prilika da direktor škole predstavi koordinatoru TIKA-e rad djece kada su u pitanju vannastavne aktivnosti i krenativne sposobnosti djece.

Tema razgovora je bila realizacija projekta “Preduzetništvo u nastavi” a tiče se donacije plastenika kako bi se razvila kreativnost kod djece.

Direktor Pljakić je istakao važnost saradnje Osnovne škole “Mahmut Adrović” i TIKA-e i kazao da vjeruje da će se u narednom period realizovati zajednički projekti u cilju unapređenja obrazovnog sistema u školi.

ENKO KORAĆ