PETNJICA: OBJAVLJUJEMO JAVNI POZIV ZA NABAVKU FOLIJA ZA PLASTENIKE

plastenici

Opština Petnjica raspisala je JAVNI POZIV za dodjelu podrške za nabavku folija za plastenik

Opština Petnjica u skladu sa programom Podsticajnih mjera za razvoj poljoprivrede za 2022 godinu – Podrška za nabavku folije za plastenik, objavljuje Javni poziv.

DEFINICIJA KORISNIKA SREDSTAVA PODRŠKE:


Korisnik sredstava podrške je poljoprivredni proizvođač  koji posjeduje plastenik minimalne površine 50 m².

PRIHVATLJIVE INVESTICIJE:

 Sektor ratarstva i povrtarstva:

 • Nabavka folije za plastenik

 SPECIFIČNI KRITERIJUMI PRIHVATLJIVOSTI:

 • Podnosilac zahtjeva može, za vrijeme trajanja ovog Javnog poziva, konkurisati samo sa jednim zahtjevom;
 • Podržava se nabavka isključivo nove folije,
 • Podnosilac zahtjeva u trenutku podnošenja Zahtjeva za odobravanje podrške mora dostaviti fiskalni račun o kupljenoj robi.
 • Maksimalna vrijednost podrške po zahtjevu do: 60,00 €

NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI:

 • Nabavka polovne opreme;
 • Troškovi uvoza, prevoza i slične dažbine.
 • Troškovi montaže folije.

 NAPOMENE:


 • Podnosilac zahtjeva odgovara za tačnost podataka i dokumentacije za ostvarivanje prava na podršku,
 • Opština zadržava pravo provjere realnosti i osnovanosti prikazanih troškova;
  · Podrška se može ostvariti isključivo uz priložen dokaz da je predmetna nabavka plaćena;
  · Kupljena oprema mora se nalaziti u ekonomskom dvorištu podnosioca zahtjeva u skladu sa pravilnim načinom skladištenja.

Nabavljena oprema ne smije biti otuđena 3 godina od momenta donošenja Rješenja o odobravanju podrške. U protivnom Opština će zatražiti povrat cjelokupnog iznosa isplaćene podrške uvećanog za iznos kamate;

Podnosilac zahtjeva, čiji zahtjev ne bude prihvaćen dobiće RJEŠENJE O ODBIJANJU sa razlozima o odbijanju.

POTREBNA DOKUMENTACIJA UZ ZAHTJEV ZA ODOBRAVANJE PODRŠKE:

 1. Zahtjev za nabavku folije,
 2. Uvjerenje o mjestu prebivališta,
 3. Fiskalni račun,
 4. Fotokopija žiro-računa,


Informacije u vezi sa ovim Javnim pozivom mogu se dobiti putem telefona:
069/497-297 i 069/274-273  ili u kancelariji Odjeljenja za poljoprivredu i ruralni razvoj.

Trajanje Javnog poziva je od 28. 04. 2022. godine do 12. 05. 2022. godine.