Raspisan Javni poziv za dodjelu podrške proljećnoj osnovnoj obradi zemljišta


 

Opština Petnjica u skladu sa programom Podsticajnih mjera za razvoj poljoprivrede 2022 godinu

objavljuje Javni poziv- Podrška za proljećnu osnovnu obradu zemljišta. Pravno na podršku mogu ostvariti poljoprivredna gazdinstva upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava a koja su u periodu proljeća izvršila osnovnu obradu zemljišta. Podnosilac zahtjeva može, za vrijeme trajanja ovog Javnog poziva konkurisati samo sa jednim zahtjevom.

-Minimalna obradiva površina 0.30 ha.

-Maksimalna obradiva površina 4 ha.

Neprihvatljivi troškovi:

-Troškovi uvoza, izvoza i slične dradžbine

-Nabavka polovne opreme

Visina podrške iznosi pedeset eura po hektaru obrađene površine. Ukoliko ukupna visina podrške, na osnovu zahtjeva za dodjelu podrške pređe budžetom planirani iznos, podrška će se proporcijalno smanjivati. Podrška se isplaćuje nakon završne investicije, nakon administrativne i terenske kontrole.

Podnosilac zahtjeva odgovara za tačnost podataka i dokumentacije za ostvarivanje prava na podršku, Ukoliko se terenskom kontrolom utvrde veća odstupanje od prijavljenog stanja, poljoprivrednik gubi pravo na podršku. Uplata sredstava podrške izvršiće se isključivo nakon terenske i administrativne kontrole.

Podnosilac zahtjeva, čiji zahtjev ne bude prihvaćen dobiće RJEŠENJE O ODBIJANJU sa razlozima o odbijanju.

POTREBNA DOKUMENTACIJA UZ ZAHTJEV ZA ODOBRAVANJE PODRŠKE:

1. Zahtjev za odobravanje podrške,

2. Uvjerenje o mjestu prebivališta,

3. Fotokopija posjedovnog lista,

4. Ugovor o zakupu (za parcele koje su predmet podrške a nijesu u vlasništvu podnosioca zahtjeva),

5. Dokaz o upisu u Registar poljoprivrednih gazdistava,

6. Kopija žiro-računa.

Informacije u vezi sa ovim Javnim pozivom mogu se dobiti putem telefona: 069/497-297 i 069/274-273 ili u kancelariji Odjeljenja za poljoprivredu i ruralni razvoj.

Trajanje Javnog poziva je od 28. 04. 2022. godine do 12. 05. 2022.