POČELA IZGRADNJA PET KUĆA U PETNJICI ZA RASELJENA LICA, MINISTARSTVO ZA RADIO PETNJICA: RADOVI GOTOVI DO KRAJA LJETA

U Petnjici je započela izgradnja pet novih kuća za nezbrinute i raseljene porodice. Nakon višegodišnjeg problema oko stambenog pitanja, romske porodice koje su sa Kosova, napokon će dobiti dvije kuće i svoj krov nad glavom do kraja ljeta.

Opština Petnjica je opredijelila zemljište, oslobodila komunalija, izdala urbanističko tehničke uslove i cjelokupnu dokumentaciju koja je potrebna za realizaciju projekta.
Iz Ministarstva rada i socijalnog staranja kazali su da se u Petnjici trenutno rade kuće na pet lokacija, a odobreno za šest kuća. U toku je pribavljanje dokumentacije za šestu kuću i u narednom periodu započeće izgradnja kuće.

„Izgradnja gotovih kuća je po principu ključ u ruke za porodice koje posjeduju parcele u svom vlasništvu i imaju pribavljenu urbanističko-tehnikče uslove od lokalnih uprava.

Radovi si započeli na četiri lokacije, obzirom da se na jednoj lokaciji za Romske porodice grade dvije kuću. Tokom ljeta očekuje se zavšetak kuća za nezbrinute porodice sa principom ključ u ruke. Kuće se grade u Daščoj Rijeci za porodicu Škrijelj, u mz Vrbica, mz Trpezi i dvije kuće u Petnjici.

Vrijednost projekta po kući iznosi oko 30.000. eura bez pdv-a. Donator projekta je Razvojna banka Evrope- CEB“, kazali su iz resornog Ministarstva.
„Čini mi čast što smo uspjeli da nakon višegodišnjeg angažmana privedemo projekat kraju izgradnje kuća nezbrinutim porodicama u Petnjici a pogotovo za Romske porodice.

Raduje me činjenica da je resorno Ministrastvo prepoznalo potrebe porodica u Petnjici i da će se u veoma kratkom roku okočati projekat izgradnje kuća“, istakao je Rifat Skenderović ispred Centra za socijalni rad Petnjica.

Ministarstvo rada i socijalnog staranja sprovodi regionalni program, namijenjen raseljenim i interno raseljenih lica iz bivših jugoslovenskih republika.

Ukupna vrijednost projekta u Crnoj Gori iznosi 27.000.000. eura.

ENKO KORAĆ