PETNJICA: JAVNI POZIV ZA DODJELU BESPLATNIH PLASTENIKA ZA PROIZVODNJU POVRĆA

plastenici

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede objavljuje Javni poziv za besplatnu dodjelu plastenika za proizvodnju povrća za 2022. godinu

Ovim javnim pozivom utvrđuju se uslovi, kriterijumi, način prijavljivanja i rokovi za podnošenje zahtjeva kao i procedura realizacije javnog poziva.

PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog poziva jeste dodjela plastenika tunelskog tipa za proizvodnju povrća. Podrška se odnosi na dodjelu lukova, najlona, kočića, spojnica i kopči, odnosno opreme neophodne za uspostavljanje plastenika.

 

DEFINICIJA KORISNIKA SREDSTAVA

Korisnici podrške po ovom Javnom pozivu su državljani Crne Gore koji nijesu ostvarili pravo na dodjelu plastenika od Ministarstva niti od lokalnih samouprava u poslednje 3 godine.

 

KRITERIJUMI ZA BODOVANJE

Bodovanje zahtjeva izvršiće se na sljedeći način:

 • Svaki član kućne zajednice – 1 bod;
 • Podnosioc zahtjeva mlađi od 40 godina – 1 bod;
 • Ukoliko je podnosilac zahtjeva žena -1 bod
 • Podnosilac zahtjeva koji se nalazi na evidenciji ZZZCG – 1 bod.

U slučaju istog broja bodova, prednost će imati mlađi podnosioci zahtjeva.

 

NEOPHODNA DOKUMENTACIJA

 • Popunjen obrazac zahtjeva za dodjelu plastenika;
 • Uvjerenje o kućnoj zajednici;
 • Fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva;
 • Dokaz o evidenciji na ZZZCG, za podnosioce zahtjeva koji se nalaze na istoj;
 • Potvrda o mjestu prebivališta.

 

PROCEDURA REALIZACIJE

 • Javni poziv sprovodi Ministarstvo u saradnji sa lokalnim samoupravama.
 • Podnosilac zahtjeva dostavlja potrebnu dokumentaciju nadležnoj lokalnoj samoupravi u skladu sa mjestom prebivališta.
 • Komisija, koju čine predstavnici lokalne samouprave i jedan predstavnik Ministarstva, vrši administrativnu kontrolu zahtjeva.
 • Komisija vrši bodovanje zahtjeva koji zadovoljavaju propisane uslove i imaju urednu dokumentaciju po ovom Javnom pozivu, te u skladu sa propisanim kriterijumima pravi rang listu uredno podnijetih zahtjeva zahtjeva.
 • Dodjela plastenika izvršiće se podnosiocima zahtjeva sa rang liste odobrenih zahtjeva koju sačinjava Komisija, a do broja plastenika koji je predviđen za datu opštinu.
 • O mjestu i vremenu preuzimanja plastenika, korisnici podrške biće naknadno informisani.
 • Lica kojima se izvrši dodjela plastenika u obavezi su da iste montiraju i stave u upotrebu u skladu sa uputstvom proizvođača i namjenom plastenika da bi plastenici bili stavljeni u upotrebu ove godine
 • Komisija će vršiti kontrolu dodjeljenih investicija te o istom sačiniti izvještaj i dostaviti Ministarstvu.
 • Ukoliko se utvrdi da korisnik dodijeljenje investicije ne realizuje investiciju, odnosno otuđi plastenik ili ga ne upotrijebi u skladu sa njegovom namjenom dužan je da nadoknadi Ministarstvu vrijednost investicije.
 • Ukoliko se administrativnom kontrolom utvrdi da podnosilac zahtjeva ne zadovoljava propisane uslove i kriterijume, Komisija će odbiti predmetni zahtjev i o istom obavjestiti podnosioca zahtjeva.

 

NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Obrazac zahtjeva sa dokumentacijom propisanom ovim Javnim pozivom dostaviti na adresu lokalne samouprave u mjestu prebivališta podnosioca zahtjeva, sa naznakom:

po Javnom pozivu za besplatnu dodjelu plastenika za 2022. godinu

Informacije u vezi sa ovim Javnim pozivom mogu se dobiti putem telefona:

020/482-283 i nadležnim lokalnim samoupravama

Trajanje Javnog poziva je od 18.04. do 03.05.2022. godine.

Zahtjevi dostavljeni poslije utvrđenog roka smatraće se neblagovremenim i neće se uzeti u razmatranje.

Ovaj Javni poziv biće objavljen na internet stranici Ministarstva.     ž

OBAVJEŠTENJE IZ OPŠTINE PETNJICA

S obzirom na to da je MPŠV naknadno donijelo kriterijume za sprovodjenje
Javnog pozova za mjeru podrske dodjele plastenika, pozivaju se
zainteresovani da na zahtjeve predaju u rokovima. Takodje, obzirom da
je doslo do izmjena i dopuna, svi proizvodjaci koji su predali
zahtjeve po prvom saopstenju, pozivaju se da obnove zahtjeve ukoliko i
dalje postoji interesovsnje.

Obrazac za prijavu nalazi se na pisarnici opštine.

Rangiranje ce se obaviti na osnovu uspostavljenih kriterijuma od
strane Ministrstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede