PETNJICA: Radnici Komunalnog preduzeća uređuju putni pravac Gusare-Paljuh

Ekipa Komunalnog preduzeća je nastavila sa akcijom i uljepšavanja naših cesti, tako što su sa glavnih saobraćajnica uklonjene suve grane i rastinje,  a sve u cilju poboljšanja saobraćaja na svim putnim pravcima na teritoriji Opštine Petnjica. Juče su to radili na dionici puta Gusare-Paljuh.

Takođe proteklih par dana Komunalci su bili angažovani na uređenu i čistoći gradskih ulica u užem jezgru Petnjice.

E.B.