(FOTO I VIDEO) U Petnjici osnovana NVO „Klaster Farmer sa Bihora“


U petak 08.04.2022. godine u sali Skupštine opštine Petnjica osnovan je „Klaster Farmer sa Bihora“ koji okuplja poljoprivredne proizvođače sa područja Opštine, a osnovan je sa ciljem udruživanja farmera i boljoj organizaciji, kao i zajedničkim inicijativama prema nadležnim institucijama.

Na prvoj Osnivačkoj skupštini predsjedavajući je bio potpredsjednik opštine Petnjica Selvudin Šabotić, inicijator projekta Mijaz Ramdedović, kao i koordinator Amar Muratović.

Osnovačkoj skupštini su takođe prisustvovali ugledni farmeri koji posjeduju veća domaćinstva u Petnjici.

Na početku sjednice, potpredsjednik Opštine zahvalio se osnivačima budućeg „Klastera Farmer sa Bihora“ na prepoznavanju potrebe ovog projekta za opštinu Petnjica u oblasti poljoprivrede.

Osnivač projekta „Klaster Farmer sa Bihora“ Mijaz Ramdedović, zahvalio se predstavnicima opštine, koji su svojim prisustvom pokazali da žele da nam pomognu i da nas podrže.

„Veoma je važna institucionalna saradnja između farmera, a onda da se udružimo sa opštinom i državom. Potrebno je mi sami sebe da pokrenemo i onda će doći pomoć od nadležnih”. 

Mijaz je poručio da je uspjeh u objedinjavanju ljudskih i drugih resursa.

Za predsjednika „Klaster Farmer sa Bihora“ jednoglasno je izabran Amar Muratović.

Za članove Upravnog odbora izabrani su Salem Smailović, Mijaz Ramdedović, Eldar Adrović, Edis Mehović i Ermin Muratović.

ENKO KORAĆ