PETNJICA: JAVNI POZIV ZA PODRŠKU MLADIH POLJOPRIVREDNIKA


Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede objavilo je danas Javni poziv za dodjelu podrške pokretanju poslovanja mladih poljoprivrednika za 2022. godinu. Javni poziv objavljuje se šesti put i rezultat je politike Ministarstva koje je prepoznalo značaj mladih ljudi u razvijanju poljoprivredne proizvodnje, povećanju površina obradivog zemljišta, ali i smanjenju trenda depopulacije ruralnih područja.

Ova mjera podrške šansa je za mlade ljude, starosti od 18 do 40 godina, koji su nezaposleni i imaju završenu srednju poljoprivrednu/veterinarsku školu ili završen poljoprivredni/biotehnički/veterinarski fakultet, a koji posjeduju ili imaju poljoprivredno zemljište u zakupu, da započnu sopstveni biznis u oblasti poljoprivrede.

Kroz javni poziv podržava se kupovina stoke, sadnog materijala, zatim adaptacija i/ili rekonstrukcija objekata, plastenika i drugih pomoćnih objekata (npr. objekat za skladištenje stajskog đubriva i sl.). Korisnici mjere, takođe, mogu podizati nove i/ili revitalizovati i modernizovati postojeće višegodišnje zasade. Podržava se i nabavka košnica, namjenske opreme i mehanizacije, sistema za navodnjavanje, kao i protivgradne mreže sa pratećom konstrukcijom.

Podršku mogu ostvariti na osnovu podnošenja Zahtjeva za odobravanje biznis plana, koji je sastavni dio Javnog poziva. U okviru Zahtjeva dat je obrazac biznis plana, koji zainteresovani mladi ljudi popunjavaju i podnose Ministarstvu. U njemu detaljno opisuju aktivnosti koje će sprovoditi. Ministarstvo odbrava Zahtjeve koji ispunjavaju kriterijume propisane Javnim pozivom i mladom poljoprivredniku dodjeljuje mentora iz Direkcije za savjetodavne poslove u oblasti biljne proizvodnje ili iz Direkcije za savjetodavne poslove u oblasti stočarstva koji će pratiti realizaciju aktivnosti koje su navedene u biznis planu. Maksimalna podrška koju mogu ostvariti, po odobrenom biznis planu, odnosno po jednom mladom poljoprivredniku iznosi do 10.000 eura. Podrška će se isplaćivati u ratama, u zavisnosti od dinamke sprovođenja aktivnosti opisanih u biznis planu, na sljedeći način:

-isplata prve rate u iznosu od 30% od ukupnog iznosa podrške,

-isplata druge rate u iznosu od 50% uz dokaz da su aktivnosti iz biznis plana započete, a koje su navedene u biznis planu da će biti završene u okviru I faze,

-isplata treće rate u iznosu od 20% nakon sprovedenih aktivnosti opisanih u biznis planu, a koje su navedene da će biti završene u okviru II faze.

Rok za podnošenje Zahtjeva za odobravanje biznis plana je 10. maj 2022. godine.

Ovim Javnim pozivom utvrđuju se uslovi, kriterijumi i način prijavljivanja za korišćenje podsticajnih sredstava.

Za sve dodatne informacije poljoprivredni proizvođači mogu se obratiti Odjeljenju za poljoprivredu Opstine Petnjica.