ZAIM LIČINA: NIKO ME NIJE KONTAKTIRAO KADA MI JE UNUKA BILA POVRIJEĐENA

Zaim Ličina

Tekst koji je objavljen 23. marta 2022. godine na portalu Radio Petnjica u izvještaju Zaštitnika ljudskih prava i sloboda a povodom djevojčice koja je na času fizičkog povrijedila nogu u OŠ „Savin Bor“, stoji izjava zamjenice Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Snežane Mijušković u kojoj se kaže „Kako nije bilo moguće stupiti u kontakt sa roditeljem učenice, razgovarano je sa djedom koji je rekao da se učenica dovede kući”.
Djed djevočice Zaim Ličina reagovao je povodom izjave zamjenice Zaštitnika ljudskih prava i sloboda i istakao da nije tačna izjava u kojoj stoji da je on rekao da se učenica dovede kući.
„U danu kada se desio nesrećni slučaj moje unuke, ispred prozora rukovodioca škole u Savinom Boru, mene niko nije kontaktirao iz škole a niti bilo ko drugi. Za taj slučaj sam saznao uveče i da je moja unuka već u bolnici u Beranama.

Želim javnost da obavijestim da me zamjenica Zaštitnika za ljudska prava i slobodne nije kontaktirala niti me je bilo ko kontaktirao toga dana iz te institucije. Stiče se dojam u javnosti da sam ja odobrio a to nije tačno, da se moja unuka doveze kući u tom stanju sa maloljetnikom, koji je moja rodbina a kojem je bilo stalo da joj pomogne, uvidjevši da rukovodstvo i nastavno osoblje nije interesovalo kako bi joj pritekli u pomoć.

Zamjenici Zaštitnika ljudskih prava i sloboda je neko iz te škole kazao da me je kontaktirao i da sam mu ja navodno dozvolio da moju unuku dovezu kući, što nije tačno, te stoga želim da demantujem sve navode koji su iznijeti da me je neko kontaktirao iz OŠ „Savin Bor“.

Želim da istaknem da Ministarstvo prosvjete nije adekvatno reagovalo na mnoge nepravilnosti u OŠ „Savin Bor“ u kojoj ima primjera a želim takođe da spomenem da je jedan učenik u prethodnom periodu koji je bolestan, operisan, šamaran kao i slučaj sa mojom unukom, to je znak da nefunkcioniše škola i dokaz nediscipline da je rukovodiocu bitna samo svoja funkcija, koji leti iz partuje u partiju samo da bi održao svoju poziciju.
Na kraju, koristim priliku da se zahvalim pomoćnom osoblju Opšte bolnice u Bernama na brizi, koji su maksimalno izašli u susret mojoj unuki te da kažem da se moja unuka trenutno nalazi u dobrom stanju“, zaključio je Zaim Ličina.

ENKO KORAĆ