I U PETNJICI AKCIJA “STOP ZA NEREGISTROVANA VOZILA”

Akcija “Stop za neregistrovana vozila” koju sprovode Uprava policije, u saradnji sa Nacionalnim biroom osiguravača Crne Gore (NBOCG) i Mašinskog fakulteta – Centra za edukaciju u drumskom saobraćaju počinje danas.

“Službenici saobraćajne policije će, u skladu sa zakonom, pored redovnih aktivnosti, nastaviti sa sprovođenjem pojačanih kontrola i ciljanih akcija, kako bi se neodgovorno ponašanje pojedinih vozača svelo na najmanju moguću mjeru, a ukupna bezbjednost naših građana, kao učesnika u drumskom saobraćaju, podigla na još veći nivo.

Napominjemo da treba imati u vidu da je za upravljanje neregistrovanim vozilom propisana novčana kazna od 80 do 350 eura za fizička lica, odnosno 500 do 3.000 eura za pravna lica i ne samo da će osobe koje voze neregistrovana vozila biti sankcionisane, već će odmah biti i isključene iz saobraćaju” , zaključuju iz Uprave policije Petnjica.

ALMINA LIČINA