SJEDNICA SO PETNJICA TRAJALA 12 SATI: ODBORNICI USVOJILI SVE, OD BUDŽETA DO AGOVIĆEVOG IZVJEŠTAJA

Juče je održana (IV) sjednica petnjičkog parlamenta, koja je trajla skoro dvanaest sati.

Opština Petnjica je bila u režimu privremenog finanasiranja, pa je sjednica imala epilog žustre raprave između opozicionih odbornika i vladajuće stranke oko tačke Budžeta za 2022. godinu.

Na odloženoj sjednici, koja je imala posljednji rok za zakazivanje, Dnevni red je sačinjavao 21 tačku pa je sjednica je trajala od 13 časova do ponoći.

Sve tačke Dnevnog reda usvojene su većinskom podrškom odbornika koji predstavljaju vlast u Petnjici. Na sjednici je usvojeno nekoliko izvještaja i informacija i donijeto niz bitnih odluka za funkcionisanje lokalne uprave. Na sjednici pored Budžeta, usvojen je Izvještaj predsjednika koji je takođe propraćen opozicionim kritikama. Usvojen je Statut opštine Petnjica.Takođe, usvojena je tačka Dnevnog reda o osnivanju d.o.o „Usluge“ čiji će biti osnivač Skupština Opštine.

Usvojen je Izvještaj i Plan i program za JU Centar za kulturu i d.o.o Komunalne djelatnosti za prethodnu i tekuću godinu.

Prošireni Dnevni red (IV) sjednice SO Petnjica:

 1. Prijedlog Odluke o razrješenju sekretara Skupštine Opštine i imenovanju vd sekretara
 2. Prijedlog Statuta Opštine
 3. Petnjica Prijedlog Odluke o naknadi za rad potpredsjednika Skupštine Opštine Petnjica
 4. Prijedlog Odluke o određivanju odbornika koji će prisustvovati sklapanju braka
 5. Prijedlog Odluka o raspodjeli sredstava za podršku ženskom preduzetništvu u 2022. godini
 6. Izvještaj o finansiranim projektima nevladinih organizacija u 2021. godini
 7. Izvještaj o radu JU Centar za kulturu Petnjica za 2021. godinu
 8. Plan i program rada JU Centar za kulturu Petnjica za 2022. godinu
 9. Izvještaj o radu DOO “Komunalne djelatnosti” Petnjica za 2021. Godinu
 10. Program rada i finansijski plan DOO „Komunalne djelatnosti” Petnjica za 2022. godinu
 11. Prijedlog Odluke o Budžetu Opštine Petnjica 2022. godinu
 12. Izvještaj o radu predsjednika Opštine Petnjica i organa lokalne uprave i službe za 2021. godinu.
 13. Prijedlog Odluke o davanju na privremeno upravljanje i korištenje poslovnog prostora Upravi za katastar i imovinu
 14. Prijedlog Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora
 15. Prijedlog Odluke o osnivanju DOO “Usluge” Petnjica 16. Prijedlog Odluke o izmjeni sastava Odbora za izbor i imenovanje
 16. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku predsjednika Opštine o prestanku mandata potpredsjedniku Opštine
 17. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o imenovanju potpredsjednika Opštine
 18. Prijedlog Odluka o razrješenju zamjenika člana Opštinske komisije Petnjica
 19. Prijedlog Odluka o razrješenju člana Opštinske izborne komisije
 20. Prijedlog Odluka o imenovanju člana Opštinske izborne komisije                             ENKO KORAĆ