SAMIR AGOVIĆ IZABRAN ZA JEDNOG OD POTPREDSJEDNIKA BOŠNJAČKOG VIJEĆA U CG

Samir Agović

Predsjednik opštine Petnjica Samir Agović, izabran je za potpredsjednika Bošnjačkog vijeća u Crnoj Gori.

Na trećoj redovnoj sjednici Bošnjačkog vijeća u Crnoj Gori, održanoj u Podgorici, za potpredsjednika su jednoglasno izabrani Samir Agović, Sabina Muratović, Nihad Canović, Suljo Mustafić i Sead Šahman.

Sjednicom je predsjedavao predsjednik Bošnjačkog vijeća Ejup Nurković. Na sjednici je usvojen izvještaj o radu Bošnjačkog vijeća za 2021. godinu, kao i odluka o završnom računu za prethodnu godinu.

ENKO KORAĆ