KAD GRAĐANI IMAJU IDEJU I ZASUČU RUKAVE: SAKUPLJANO SMEĆE NA PUTU PETNJICA – BOR

Juče se u Petnjici još jednom pokazalo da građanska inicijativa za bilo koju akciju itekako može doprinijeti boljim uslovima života u opštini. U organizaciji Mirsada Hadrovića, volonteri i građani čistili su smeće sa puta Petnjica – Bor.

„Želim da se zahvalim svima koji su učestvovali u ovoj akciji sa namjerom da očistimo Bihor. Takođe želimo da kroz naš primjer pokažemo da zaista možemo, ukoliko se naravno uključe nadležne institucije i zajednički da doprinesemo ljepšem i čistijem zavičaju.
Ističem zahvalnost Komunalnom preduzeću Petnjica, koje nam je izašlo u susret i pomoglo u obezbjeđivanju plastičnih kesa i rukavica.
Uspjeli smo da prikupimio trideset velikih kesa od Petnjice do hajrat česme. Na tom putnom pravcu nalaze se velike i kritične deponije, na kojima se vrlo često izaziva požar. Ugrožen je eko sistem na toj dionici, pa otpad koji se odlaže na tim deponijama, niz brdo dolazi i do rijeke Popče, što je nedopustivo. Mi kao građani ovim činom želimo da uradimo ono što je do nas“, zaključio je prof. Mirsad Hadrović.

ENKO KORAĆ