SREDNJA MJEŠOVITA ŠKOLA U PETNJICI OBILJEŽILA “DAN ŠUMA”


Ekološka sekcija Srednje Mješovite škole u koordiniranju profesora Marijane Barjaktarović, Miloja Živkovića, Dina Kadića i Eldara Adrovića obilježila je Svjetski dan šuma, drveta i sadnje.

Svjetski dan šuma značajan je međunarodni ekološki datum koji su ustanovile Ujedinjene nacije 2012. godine, kako bi osnažili globalnu svijest o značaju šuma, njihovog očuvanja i održivog korišćenja.

Učenici su sa profesorima sproveli sljedeće aktivnosti: očistili su i uredili dvorište škole, zasadili sadnice, a zatim je profesor Eldar Adrović održao prezentaciju kojoj su prisustvovali direktor škole Maruf Batilović, profesori i učenici, i skrenuo pažnju na važnost i vrijednost šuma, drveća i sadnje. On je učenicima ukazao na to da su šume stabilizator klime, da utiču na vodne izvore, očuvanje vodnih resursa i utiču na sve ostale ekosisteme, da sprečavaju eroziju, i stvaraju zemljište, kao i da su stanište  brojnim vrstama biljaka i životinja.

Cilj ovih aktivnosti je podizanje svijesti učenika o značaju očuvanja prirodne sredine i šuma i da njihovo pretjerano korišćenje dovodi do konstantnog smanjivanja površina pod šumom i do degradacije životne sredine.

ALMINA LIČINA