ZAŠTITNIK LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA: OŠ “SAVIN BOR” NIJE ADEKVATNO REAGOVALA U SLUČAJU UČENICE KOJA JE POVREJEDILA NOGU NA ČASU

OŠ Savin Bor

Osnovna škola “Savin bor” u Petnjici direktno je dovela u opasnost učenicu koja je na času fizičkog povrijedila nogu, time što je dozvolila da je povrijeđenu automobilom do kuće preveze vršnjak koji nema dozvolu. To se navodi se u mišljenju institucije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda.

Kako se ističe u mišljenju koje potpisuje zamjenica Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Snežana Mijušković, učenica je tokom časa fizičkog vaspitanja povrijedila nogu, a nastavnik je reagovao na način što je predložio odlazak u Hitnu pomoć i pokušao da dobije roditelja putem mobilnog telefona.

“Kako nije bilo moguće stupiti u kontakt sa roditeljem učenice, razgovarano je sa djedom koji je rekao da se učenica dovede kući”, navodi Mijušković.

Direktor je nakon određenog protoka vremena obaviješten o događaju i u tom momentu, prema njegovim navodima, nije bilo raspoloživog školskog vozila kako bi se učenica prevezla kući.

Prema dobijenim informacijama, Zaštitnik primjećuje da predmetni nastavnik, a ni uprava škole, nisu adekvatno reagovali u datoj situaciji s obzirom da učenici nije pružena pravovremena medicinska pomoć, niti se uprava škole pobrinula za bezbjedno odvođenje učenice i njeno zbrinjavanje (u medicinsku ustanovu ili porodicu u zavisnosti od trenutne procjene).

“Situaciju komplikovanijom čini činjenica da je učenicu do porodične kuće prevezao sopstvenim automobilom vršnjak (IX razred osnovne škole), po odobrenju predmetnog nastavnika”, ističe Mijušković.

Zaštitnik je veoma zabrinut neadekvatnim reagovanjem škole u konkretnom slučaju i to na više nivoa.

“Neuspostavljanje pravovremene komunikacije predmetnog nastavnika sa upravom škole, nedonošenje zajedničke procjene i odluke u odnosu na postupanje sa djetetom koje očigledno ima povredu i trpi bolove, neuspostavljanje pravovremene komunikacije sa roditeljima i oslanjanje na izjavu same učenice da “želi da je povedu kući“ i direktno kršenje svih pravila i normi dozvoljavanjem da maloljetnik preuzme zbrinjavanje učenice koja je u stanju potrebe uz upravljanje motornim vozilom”, navodi Mijušković.

Zaštitnik podsjeća da je obrazovan ustanova odgovorna za bezbijednost učenika za vrijeme trajanja nastave odnosno dok god su u školi.

“Činjenica da su djeca u tom periodu odvojena od roditelja/staratelja obavezuje obrazovnu ustanovu da preuzme odgovornost za njih u svakom momentu i svakoj situaciji. Dijete koje je u stanju potrebe i očigledno treba medicinsku pomoć se mora osloniti na školu koja će u saradnji i komunikaciji sa roditeljem preduzeti neophodne radnje i mjere u najboljem interesu djeteta”, ukazuje Mijušković.

Zaštitnik smatra da u ovom slučaju ne samo da nisu preduzete radnje i mjere u najboljem interesu učenice, već je učenica direktno dovedena u opasnost i opravdani rizik dozvoljavanjem da je povrijeđenu motornim vozilom vozi maloljetno lice.

“Iako je škola naknadno preduzela procesno formalne radnje i mjere angažovanjem pedagoga, uzimanjem izjava od strane učenika, sprovođenjem disciplinskog postupka protiv predmetnog nastavnika, sve to ne umanjuje odgovornost uprave škole i svih učesnika ovog događaja u odnosu na zdravstveno stanje učenice kao i direktno dovođenje u opasnost dva učenika (dozvoljavanje prevoza motornim vozilom od strane maloljetnog lica)”, ukazuje Mijušković.

Protiv nastavnika fizičkog je sproveden disciplinski postupak.

PREUZETO: CDM/S.Đukanović