PETNJICA: SJUTRA SJEDNICA LOKALNOG PARLAMENTA, DOPUNJEN PREDLOG DNEVNOG REDA

Sjednica SO Petnjica

Predsjednik SO Petnjica Mehmed Adrović, predložio je dopunu dnevnog reda sjednice lokalnog parlamenta.

U dnevni red sjednice koja je zakazana za 24.03.2022. godine (četvrtak) sa početkom u 11h, dodaju se sledeće tačke:

 1. Prijedlog Odluke o davanju na privremenu upravljanje i korišćenje poslovnih prostora Upravi za katastar i imovinu
 2. Prijedlog Odluke o davanju u zakup poslovnih prostorija
 3. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku predsjednika Opštine o prestanku mandata potpredsjedniku Opštine
 4. Prijedlog Odluke o osnivanju DOO “Usluge” Petnjica

Uz dodavalje navedenih tački, dnevni red za četvrto zasijedanje Skupštine Opštine Petnjica glasi:

 

 1. Prijedlog Statuta Opštine Petnjica
 2. Prijedlog Odluke o Budžetu Opštine Petnjica za 2022. godinu
 3. Izvještaj o radu predsjednika Opštine Petnjica i organa lokalne uprave i službi za 2021. godinu
 4. Prijedlog Odluke o određivanju odbornika koji će prisustvovati sklapanju braka
 5. Prijedlog Odluke o izmjeni sastava Odbora za izbor i imenovanja
 6. Prijedlog Odluke o razrješenju zamjenika člana Opštinske izborne komisije Petnjica
 7. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za podršku ženskom preduzetništvu u 2022. godini
 8. Izvještaj o finansiranim projektima nevladinih organizacija u 2021. godini
 9. Izvještaj o radu JU Centar za kulturu Petnjica za 2021. godinu
 10. Plan i program rada JU Centar za kulturu Petnjica za 2022. godinu
 11. Izvještaj o radu DOO “Komunalne djelatnosti” Petnjica za 2021. godinu
 12. Program rada i finansijski plan DOO “Komunalne djelatnosti” Petnjica za 2022. godinu
 13. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o imenovanju potpredsjednika Opštine
 14. Prijedlog Odluke o davanju na privremeno upravljanje i korišćenje poslovnih prostora Upravi za katastar i imovinu
 15. Prijedlog Odluke o davanju u zakup poslovnih prostorija
 16. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku predsjednika Opštine o prestanku mandata potpredsjedniku Opštine
 17. Prijedlog Odluke o osnivanju DOO “Usluge” Petnjica