APEL SLUŽBE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA PETNJICA: NE PALITE BILJNI OTPAD, UGROŽAVATE ŽIVOTE LJUDI I IMOVINU


Šume su stabilizator klime sa velikim uticajem na stabilnost svih ekosistema, u najvećoj mjeri utiču na prečišćavanje vazduha, utiču na vodne resurse, kao i na kvalitet zemljišta. Danas, 21-og marta, kada je i Međunarodni dan šuma, iako je u više navrata sa našeg portala bilo apela da se ne vrši nekontrolisano paljenje vatre, svjedoci smo da svakog dana naše šume trpe i pale se, pa još jednom apelujemo na građane da ovo upozorenje shvate ozbiljno, kako bi opasnost od izbijanja požara i njegovog širenja sveli na minimum i time dali vlastiti doprinos u efikasnom provođenju mjera zaštite od požara.

,,Kao poljoprivredni inženjer predložio bi svim građanima da biljni otpad kompostiraju i time imaju dvostruku korist, a u slučaju spaljivanja, da o svojoj namjeri obavezno obavijeste Službu zaštite i spašavanja i pridržavaju se važećih propisa o loženju vatre na otvorenom. Inače u suprotnom ćemo morati krivično da gonimo svako fizičko i pravno lice za koje se ispostavi da su na bilo koji način odgovorni za izazivanje i širenje požara”, kazao je komandir Službe zaštite i spašavanja Suad Agović.

Osim toga, nepromišljenim radnjama građani mogu počiniti i kazneno djelo dovođenja u opasnost života i imovine. Stoga, ovim putem apelujem na javne ustanove, privredna društva i građane da su im vrata Službe uvijek otvorena za sve informacije i edukacije iz oblasti zaštite i spašavanja.

U slučaju izbijanja požara odmah pozovite Službu zaštite i spašavanja na broj 123 ili 069243048.

Savjesnim ponašanjem i brigom za okolinu, smanjuje se mogućnost izbijanja većih požara, koji kao rezultat mogu imati tragične posljedice.

ERIS BABAČIĆ