Projekat Florijan: Cilj obuka i nabavka opreme za Službu zaštite i spasavanja

Rad Službe zaštite i spasavanja i mogućnosti za saradnju, bile se neke od tema sastanka predsjednika Opštine, Samira Agovića, načelnika Službe zaštite i spasavanja, Suada Agovića i savjetnika u Opštini, Selvudina Šabotića, sa predsjednikom Udruženja Vatrogasaca Crne Gore Goranom Jankovićem i predstavnicima projekta Florijan iz Velike Britanije.

Domaćini su predstavili kadrovske i materijalno – tehničke uslove Službe zaštite i spasavanja.

“Naglašavamo da je to mlada služba sa malim brojem ljudi i skromnom opremom. Ciljevi obilaska su bili upoznavanje sa radom službi zaštite i spasavanja na sjeveru Crne Gore, kao i implementacija projekta Florijan za sjever. Za očekivati je da kroz realizaciju ovog projekta bude omogućena kvalitetna obuka, kao najbitnija, kao i mogućnost nabavke specijalizovane opreme”, saopšteno je iz opštine Petnjica.