DANAS ISPLATA SOCIJALE, BORAČKE I INVALIDSKE PENZIJE


Isplata materijalnih davanja i usluga iz oblasti socijalne i dječje zaštite i materijalnih davanja iz oblasti boračke i invalidske zaštite za februar ove godine počinje danas.

Kako je saopšteno, Ministarstvo finansija i socijalnog staranja je za tu mjesečnu uplatu izdvojilo ukupno 8.594.538,45 eura.

Ističu da se redovne mjesečne isplate odnose na dodatak za djecu, materijalno obezbjeđenje (MO) boraca i ličnu i porodičnu invalidninu, materijalno obezbjeđenje, troškove sahrane korisnika MO, dodatak za njegu i pomoć, ličnu invalidninu, refundiranje naknade zarade po osnovu porodiljskog/roditeljskog odsustva, naknade roditelju ili staratelju lica koje je korisnik lične invalidnine, kao i sva ostala prava iz Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti.