IZAZOVNO VRIJEME ZA POZORIŠNO DRUŠTVO “DIVAN”, RAMČILOVIĆ: FUNKCIONIŠEMO ZAHVALJUJUĆI DONACIJAMA DIJASPORE

Reho Ramčilović

Pozorišno društvo ,,Divan“  Petnjica formirano je 15.04.2015. godine. Onovao ga je tadašnji i sadašnji predsjednik društva Reho Ramčilović, prepoznajći potencijal mladih Petnjičana.

Ovo Društvo od svog formiranja do sada postiglo je izuzetne rezultate, obradili su četiri sadržajne i veoma zanimljive predstave, a predstavili su se širom Crne Gore u Švajcarskoj, Luksemburgu pa i u KIC-u Budo Tomović.

Učestvovali su i na državnom takmičenju Crne Gore 2019 i 2021. godine i privukli  pažnju publike čak su bili i nagrađeni za uspiješno predstavljanje.

Predsjednik Pozorišta Reho Ramčilović, iskazuje zahvalnost organizacijama koji su izašli u susret i pomogli.

“I ovo Društvo kao i mnoga druga, ima problem sa obezbjeđivanjem finansijskih sredstava da bi realizovalo svoj program, pa smo se obratili mnogim Udruženjima da nam pomognu koliko je u njihovoj moći.

Nama su se odazvali i u susret izašli : Udruženje ,, BIHOR- Naš zavičaj“ iz Švajcarske na čelu sa predsjednikom Eskom Rastoderom i donirali su 1750 eura sa namjerom da se kupe neophodni rekviziti, narodna nošnja i sl. za potrebe domaće predstave.

Takođe na naš zahtjev odazvalo se i Udruženje „ Luksemburg- Crna Gora“  na čelu sa predsjednikom Ismetom Muhovićem koji je organizovao i realizovao ovu akciju u skromnom iznosu, gdje žele da iznos ostane nepomenut.

Veliku zahvalnost dugujemo i Fondaciji ,, ČOVJEK NE UMIRE ĆAMIL RAMDEDOVIĆ“ koji su skromnim iznosom donirali sredstva našem Pozorištu, koji takođe ne žele da se ističe iznos.

Kako ističu važno je halalukom i da bude podstrek za dalje napredovanje našeg Društva.

Napominjemo da ćemo kao Društvo sve učiniti da se predstava završi do mjeseca avgusta i premijerno se izvede sa kupljenom opremom i rekvizitima“, zaključuje Reho Ramčilović.

ALMINA LIČINA