UDRUŽENJE PČELARA “BIHOR”: SABRO RAMČILOVIĆ PREDSJEDNIK UDRUŽENJA , RIFAT AGOVIĆ NA ČELU SKUPŠTINE

Krajem prošle nedjelje održana je redovna godišnja Skupština Udruženja pčelara „Bihor“, na kojoj je ponovno za predsjednika izabran Sabro Ramčilović.

Pčelari su usvojili Izvještaj o radu iz prethodne godine, Izvještaj o finansijskom poslovanju, kao i Plan rada za tekuću godinu.

Za predsjednika skupštine Udruženja pčelara „Bihor“ ponovo je izaran Rifat Agović.

„Želim da se zahvalim svim članovim Udruženja na ponovnoj podršci i imenovanju za predsjednika Udruženja. U narednom četvorogodišnjem periodu nastojaću da dam svoj doprinos kako bi naši pčelari imali punu podršku od našeg Urduženja.

Pozivam lokalnu upravu da i u narednom periodu bude na raspolaganju našim pčelarima a sve u cilju poboljšanja kvailteta pčelarstva u našem kraju“, saopštio je Sabro Ramčilović.

ENKO KORAĆ