OPŠTINA PETNJICA ĆE GRADITI DJEČIJE IGRALIŠTE: URAĐENO IDEJNO RJEŠENJE I PREDVIĐEN PROSTOR

Izled budućeg dječijeg igrališta u Petnjici

Opština Petnjica ima u planu izgradnju dječijeg igrališta u centru Petnjice, saopšteno je iz lokalne uprave nakon teksta Radija Petnjica u kojem je potencirana važnost ovog projekta za najmlađe Petnjičane.

“Lokalna uprava je u prethodnoj, 2021. godini uradila idejno rješenje dječijeg igrališta kojim je previđen prostor orjentacione površine 255 m2 na parceli koja je locirana neposredno uz pješačku stazu.

Idejnim rješenjem predviđena je izgradnja dva manja potporna zida za potrebe ravnanja terena, nasipanje tampon sloja i uređenje terena sa postavljanjem urbanog mobilijara.

Ovim idejnim rješenjem dječijeg igrališta oplemenio bi se prostor samog centra. Pored postavljanja urbanog mobilijara- klupa, tobogana, ljuljaške, trampoline, klackalica i slične opreme za dječiju rekreaciju, vodilo bi se računa i o pejzažnom uređenju i uklapanju dječijeg igrališta sa pješačkom stazom”, piše u dopisu Opštine Radiju Petnjica.

Oni su takođe podsjetili da su u prethodnoj godini u značajnoj mjeri radili na uređenju samog centra – otklonili kontejnere, izgradili pješačku stazu i rasvjetu uz samu parcelu na kojoj planiraju izgradnju dječijeg igrališta.

“Pored navedenog, u daljim aktivnostima razmatramo mogućnosti i planiramo projekat izmještanja betonskog stuba i elektro instalacija sa parcele, kako bi stvorili što bolje uslove za izgradnju igrališta”, saopštavaju iz Lokalne uprave.

Dodaju da i pored brojnih tehničkih, finansijskih, prostornih i drugih ograničenja imaju viziju razvoja misleći na svakog građanina Opštine, pa i na one najmlađe i najmilije.

“Vjerujemo da ćemo u toku ove godine uspjeti da realizujemo i taj projekat i da ćemo u skladu sa našim mogućnostima uraditi sve za ljepšu Petnjicu.

Takođe napominjemo zainteresovanu javnost da su sve preporuke od strane javnosti dobrodošle i da vaša mišljenja, zahtjeve ili molbe možete podnositi u prostorijama Opštine Petnjica- Odjeljenju za urbanizam”, kažu na kraju iz  Sekretarijata za lokalnu upravu.