Sprovedena redovna vakcinacija maturanata

Pravo na redovnu vakcinaciju iskoristili su učenici završnih razreda ( III I IV stepen opšteg i stručnog obrazovanja)  koja je sprovedena u drugačijim uslovima nego inače.

Umjesto prostorija u školi, vakcinacija se izvršila u ambulanti u centru  Petnjice  uz poštovanje epidemioloških mjera.

Prije same vakcinacije dječiji pedijatar  je izvršio pregled svih učenika a zatim i vakcinaciju.

A.L.