(VIDEO) IZ ARHIVE – PETNJICA 1991. GODINE


Petnjica je i 1991. godine bila u sastavu opštine Berane, pa sve do avgusta 2013. godine kada je povratila status opštine Petnjica.

Prema popisu iz 1991. godine Petnjica je imala oko 9000. stanovnika.

Na snimku koji je nastao 1991. godine može se vidjeti veliki broj ljudi u Petnjici i prema kazivanjima i opisu snimka, obilježavao se tradicionalni Mevlud kod džamije.

Snimatelj je kadrove započeo od Kalice, Trpezi Vrbice prema Petnjici.

Na ulazu u Petnjicu na snimku se ističe motel, koji se i danas nalazi u istom stanju, tu je i stari Dom kulture, i ono sto je veoma primjetno- veliki broj ljudi u petnjičkoj čaršiji.

Snimak Petnjice iz 1991. godine pogledajte na YouTube kanalu Radio Petnjica.

PREUZETO: YouTube kanal Bihor Sandžak