POČINJE ISPLATA “SOCIJALE” ZA JANUAR

Danas počinje isplata materijalnih davanja i usluga iz oblasti socijalne i dječje zaštite i materijalnih davanja iz oblasti boračke i invalidske zaštite za januar ove godine.
Ministarstvo finansija i socijalnog staranja obezbijedilo je ukupno 8.147.314,96 eura za ova mjesečna davanja.
Redovne mjesečne isplate se odnose na dodatak za djecu, materijalno obezbjeđenje (MO) boraca i ličnu i porodičnu invalidninu, materijalno obezbjeđenje, troškove sahrane korisnika MO, dodatak za njegu i pomoć, ličnu invalidninu, refundiranje naknade zarade po osnovu porodiljskog/roditeljskog odsustva,  naknade roditelju ili staratelju lica koje je korisnik lične invalidnine, kao i sva ostala prava iz Zakona o socijalnoj i dječjoj zašiti”, stoji u saopštenju Ministarstva finansija i socijalnog staranja.