PETNJICA: JAVNI POZIV ZA PREDLOG PROGRAMA RADA SKUPŠTINE

Opština Petnjica

Poziv za dostavljanje prijedloga i sugestija za izradu Programa rada Skupštine opštine Petnjica za 2022. godinu

Poslovnikom o radu Skupštine opštine propisano je da Skupština donosi Program rada za kalendarsku godinu i da u skladu sa programom rada planira svoj rad i aktivnosti.

U pripremi izrade Programa rada Skupština pribavlja prijedloge i mišljenja o pitanjima koja treba uvrstiti u Program rada od predsjednika opštine, odbornika, radnih tijela, odborničkih klubova, javnih službi, mjesnih zajednica i nevladinih organizacija.

Programom rada utvrđuju se poslovi i zadaci Skupštine i njihov osnovni sadržaj, nosioci poslova i rokovi za razmatranje pojedinih pitanja.

U cilju izrade Programa rada Skupštine opštine Petnjica za 2022. godinu, Sluzba Skupštine je preduzela aktivnosti na pribavljanju prijedloga i mišljenja o pitanjima koja treba uvrstiti u Program rada za 2022. godinu.

Program sadrži normativni i tematski dio.


U normativnom dijelu je potrebno ukazati na razloge za donošenje propisa koji se predlažu i naznačiti pitanja i odnose koje tim propisom treba urediti.

U tematskom (analize, informacije, izvještaji) naznačiti osnovni cilj i razloge za razmatranje odgovarajućeg informativnog materijala i dati kratak sadržaj pitanja koja treba obraditi.

Molim Vas da prijedloge i sugestije u vezi sa vašim djelokrugom dostavite najkasnije do 11.02.2022. godine, kako bi služba Skupštine blagovremeno utvrdila prijedlog Programa rada Skupštine Opštine Petnjica za 2022. godinu.