SJEDNICA SO PETNJICA: SAMIRU AGOVIĆU NOVI MANDAT

Samir Agović

Samir Agović je na današnjoj sjednici lokalnog parlamenta treći put imenovan za predsjednika opštine Petnjica i tu funkciju će obavljati u naredne četiri godine.

Sjednica je započeta sa sljedećim tačkama Dnevnog reda:

  • Imenovanje predsjednika opštine Petnjica
  • Prijedlog Odluke o privremenom finansiranju opštine Petnjica za period januar-mart 2022 godine.

Sekretar SO Petnjica Adis Duraković, na početku je izvršio prozivku odbrnika SO Petnjica.

Predsjednik SO Mehemd Adović predložio je da se postojeći Dnevni red dopuni sa još dvije tačke Dnevnog reda:

  • Odluka o davanju na privremeno korišćenje poslovnog prostora Upravi za sport i mlade
  • Odluka o formiranju Opštinske izborne komisije

U ime Kluba odbornika  DPS-a Erol Muratović, koji je ujedno bio i nosilac liste DPS-a na prošlim izborima, predložio je da funkciju predsjednika opštine u naredne četiri godine obavlja Samir Agović,

Odbornici Suad Cikotić i Nermina Muratović uzeli su učešće povodom prve tačke Dnevnog reda.

Odbornici su se prozivkom izjasnili za Prijedlog da Samir Agović bude predsjednik opštine Petnjica sa 16 glasova za i devet uzdržanih, dok protiv nije bilo.

Predsjednik Samir Agović položio zakletvu i obratio se odbornicima riječima da izražava veliku čast što je u prilici da se upravo izabrani predsjednik Opštine obrati odbornicima, svim građanima Petnjice i dijaspore.

“Dozvolite mi da se prvo zahvalim klubu odbornika DPS-a, koji me je predložio, partijskim organima, ali i građanima. Svakako da u ovom trenutku osjećam čast i ponos što ću u narednom periodu predvoditi izvršnu vlast zajedno sa mojim timom u naredne četri godine.

Predsjednik Agović je izdvojio Musliju Kalića, kojem se zahvalio na dosadašnjem radu u lokalnoj administraciji na poziciji potpredsjednika, kojeg ćemo vrlo brzo ispratiti u zasluženu penziju.

“Prvi naš  zadatak će biti da timski i u finalnoj verziji predstavimo prijedlog Budžeta za tekuću godinu.

Naredni period moramo da iskoristimo da pobijedimo saobraćajnu izolovanost naše Opštine, strateški putni pravci Bioča-Petnjica, Trpezi-Kalače, Petnjica-Savin Bor i prema Srbiji imaju urađenu tehničku dokumentaciju, koja u narednom period treba da znači i početak valorizacije potencijala  na ovom prostoru, uz naravno dobijanje kvalitetnih saobraćajnica, sada slijedi njihova realizacija. Očekujemo od nadležnih državnih organa da imaju razumijevanje za podršku ovim projektima, jer to zaista treba svim građanima. Komunalno preduzeće kao i Služba zaštite i spašavanja mogu očekivati da ćemo riješiti njihove prostorne i materijalno-tehničke nedostatke u periodu koji je pred nama.

Ponosni  smo na saradnju sa dijasporom i spremni smo da tu saradnju unaprijedimo i proširimo posebno na ekonomskom planu.

Za realizaciju naše vizije, biće nam potrebno mnogo rada i zalagnja ali i lokal patriotskog senzibilitea ukoliko želimo da ostvarimo zacrtane ciljeve koja će biti prijatno mjesto.

Upućijem poziv svim relevantnim činiocima naše društveno-političke zbilje da stvaramo bolje sjutra za sve naše građane. Pozivam Vladu i njene resore, odbornike, političke lidere, cijenjenu dijasporu, građane i civilno društvo kao i medije da istrajemo na tom putu”, zaključio je predsjednik Agović.

Druga tačka Dnevnog reda Prijedlog Odluke o privremenom finansiranju. Odbornici su usvojili Odluku o privremenom finansiranju Opštine sa 17 glasova za, sedam uzdržanih i protiv nije bilo.

Tačka broj tri Dnevnog reda na plenumu bila je Odluka o davanju na privremeno korištenje i upravljanje poslovnim prostorom Upravi za sport i mlade.

Uvodo izlaganje odbonicima je podnio izvještaj Ziko Alilović.
Skupština je usvojila Odluku sa 17 glasova za, sedam uzdržanih i protiv nije bilo.

ERIS BABAČIĆ