ADIS DURAKOVIĆ PREDSJEDNIK OIK PETNJICA

Adis Duraković izabran je danas u petnjičkom parlamentu za predsjednika Opštinske izbone komisije Petnjica.

Za njegov izbor glasao je 25 odbornika.

Za članove OIK-a izabrani su: Amer Agović za zamjenika predsjednika, Demir Agović za člana, Feho Kožar za zamjenika člana, Mersad Latić za člana, Rašida Adrović za zamjenika člana, Alisa Zverotić za člana i Ermin Muratović za člana.

Za sekretara OIK-a imenovan je Asmir Šabotić.

ENKO KORAĆ