PETNJICA: MEHMED ADROVIĆ PONOVO PREDSJEDNIK LOKALNOG PARLAMENTA

Mehmed Meša Adrović

Odbornici novog saziva SO Petnjica izabrali su danas Mehmeda Mešu Adrovića za predsjednika te institucije. Adrović je istu funkciju obavljao i u prethodnom sazivu.

O predlogu DPS-a za čelno mjesto SO nije bilo rasprave, a Adrović je izabran sa 16 glasova za, 11 uzdržanh i jedan protiv.

„Obavljaću dužnost predsjednika SO Petnjica na zakonit i ustavan, pošten i korektan način, prema svim odbornicima, bez obzira da li bili u poziciji ili opoziciji.
Nadam se da će petnjički parlament funkcionisati u dobroj atmosferi i harmoniji. Stoga molim sve odbornike da na jedanodgovoran način učinimo što bolju skupštinu i da uradimo ono što je do nas kako bi doprinijeli dobrim projektima za našu Petnjicu“, kazao je u zakletvi predsjednik SO Petnjica Mehmed Adrović.


Odbornici su takođe nastavili sa formiranjem Odbora za planiranje i uređenje prostora i komunalno-stambenu djelatnost.

Predsjednica za Odbora za izbor i imenovanja Nermina Muratović, podnijela je Izvještaj i kazala da je Odbor na sjednici 31.01.2022. godine predložio da u Odboru za planiranje i uređenje prostora i komunalno-stambenu djelatnost budu:

Predsjednik Suad Cikotić, članovi -Senad Rastoder, Elvir Kočan, Elmir Muratović, Almir Muratović.
Sekretar SO Petnjica Adis Duraković, najavio je da će sjednica Skupštine opštine Petnjica nastaviti sa radom u srijedu.

ENKO KORAĆ