POČELA KONSTITUTIVNA SJEDNICA PETNJIČKOG PARLAMENTA

Počela je konstitutivna sjednica Skupštine opštine Petnjica, na kojoj će biti verifikovani mandati odbornicima i izabran njen predsjednik, čime će vlast po treći put nakon obnove statusa Opštine preuzeti upravljanje Petnjicom.

Na današnjem zasijedanju lokalknog parlamenta verifikovani su odbornički mandati u skladu sa rezultatima lokalnih izbora održanih 5. decembra prošle godine, a ponovljeni na biračkom mjestu u Radmancima 23. decembra .

Sjednicom predsjedava najstariji odbornik, Zaim Ličina iz Socijalističke narodne partije.

Za konstitutivnu sjednicu predsjednik Mehmed Adrović predložio je sledeće tačke dnevnog reda:

  1. Podnošenje Izvještaja Opštinske izborne komisije o sprovedenim izborima za izbor odbornika u Skupštini Opštine Petnjica, održanim 05.12.2021. godine i potvrđivanje mandata odbornicima u Skupštini Opštine Petnjica;
  2. Formiranje Odbora za Statut i propise;
  3. Formiranje Odbora za izbor i imenovanja;
  4. Formiranje Odbora za finansije, privredu i razvoj;
  5. Formiranje Odbora za planiranje i uređenje prostora i komunalno-stambenu djelatnost;
  6. Izbor predsjednika Skupštine Opštine Petnjica

ENKO KORAĆ