PETNJICA: PRONAĐENA SAOBRAĆAJNA DOZVOLA


Pronađena izgubljena saobraćajna dozvola putničkog automobila, na ime Hilmo Adrović, sa markom vozila OPEL ASTRA.

Odgovorni građanin Petnjice pronašao je izgubljeni saobraćajni dokument u Beranama i dostavio ga Radiju Petnjica.

Saobraćajnu dozvolu vlasnik ukoliko je prepozna može preuzeti u našim prostorijama svakog radnog dana od 8h do 15h.

E.B.