(VIDEO): KONSTITUISAN PETNJIČKI PARLAMENT, O PREDSJEDNIKU SKUPŠTINE NA NAREDNOJ SJEDNICI

Konstitutivna sjednica petnjičkog parlamenta je završena. Verifikovani su mandati odbornika, ali nije izabran predjednik SO Petnjica.

Sjednicom je predsjedavao najstariji odbornik, Zaim Ličina iz Socijalističke narodne partije.

Adis Duraković, predsjednik OIK-a podnio je Izvještaj Opštinske izborne komisije o sprovedenim izborima.
“Na osnovu izbornog materijala utvrđeno je da je u Birački spisak upisano 6.264 birača. Na biračkim mjestima su glasalo 2.712. birača.

Druga tačka Dnevnog reda bila je formiranje Odbora za izbor i imenovanja. U Odbor za izbor i imenovanja izabrani su: predjednica Nermina Muratović, Muhamed Adrović, Mihrija Škrijelj, Ervin Duraković i Adanan Muhović.

Odbor za izbor i imenovanja jednoglasno je prihvatio “Predlog Odluke za fomiranje odbora za statut i propise, Predlog Odluke o formiranju odbora za finansije, privredu i razvoj, Predlog Odluke o formiranju drugir radnih tijela. Prijedlozi su proslijeđeni odbornicima  na dalje razmatranje i odlučivanje.

PREDLOZI:

Odbor za statut i propise:

Predjednica Šejla Šabotić, Anela Muratović, Alen Skenderović, Rifat Agović i Almir Muratović.

Odbor za finansije privredu i razvoj:

Predjednik Elvis Mehović, Selvudin Šabotić, Ernest Muratović, Ismet Latić i Aldin Muratović.

Predlozi su od strane odbornika prihvaćeni.

Novoizabrana predsjednica Odbora za statut i propise Šejla Šabotić je predložila da se zbog konstituisanja ostalih radnih tijela, koja se biraju na predlog odborničkih klubova, odredi pauza kako bi odbornički klubovi imali vremena da se konstituišu, izaberu svoje šefove i zamjenike i u razumnom roku dostave svoje prijedloge i da se sjednica petnjičkog parlamenta nastavi u ponedjeljak u 13 časova.

Tačka Dnevnog reda Izbor predsjednika Skupštine Opštine Petnjica će naknadno biti usvojena na sljedećoj sjednici Skupštine opštine Petnjica.

E.B E.K A.L